Área Privada:
 •  


Prevenció de l'Anorèxia i la Bulìmia

Factors de risc en anorèxia 

Click para aumentar
  

Entre els factors que poden predisposar a tenir un Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA), podem distingir-ne tres tipus diferents: individuals, familiars i socials:

Factors individuals

Els factors individuals que fan més vulnerable una persona a posseir un TCA estan relacionats amb determinades característiques, com:

 • Falta d'autonomia.
 • Baixa autoestima.
 • Tendència al perfeccionisme.
 • Por de madurar, créixer i emprar la independència que això implica.
 • Viure molt pendent del que els altres esperen de tu o de donar-los satisfacció.

Factors familiars

Entre els factors familiars que poden predisposar a un TCA podem assenyalar:

 • Una escassa comunicació entre els membres de la família.
 • Incapacitat per a la resolució de conflictes.
 • Sobreprotecció dels pares.
 • Famílies per a les quals la cura de la imatge externa és fonamental.
 • Expectatives massa altes del pare i la mare respecte dels seus fills o filles.
 • Històries familiars que inclouen depressió i alcoholisme.
 • Antecedents d'anorèxia o bulímia en germanes o germans.
 • Haver patit abús sexual o maltractaments.

Factors socials

Els factors socials estan molt influenciats pels mitjans de comunicació.

 • Foment del fet d'estar prim com a ideal i requisit per a l'èxit social.
 • Culte excessiu al cos.