Área Privada:
 •  


Prevenció de l'Anorèxia i la Bulìmia

Prevenció de l'Anorèxia i la Bulímia 

Click para aumentar
  

La prevenció és una eina fonamental en aquests trastorns.

El primer pas és identificar els diferents factors i conductes de risc.

En aquest aspecte s'ha identificat la concepció negativa de la imatge corporal com el factor de risc modificable més important per al desenvolupament d'un TCA. Per tant, aquest factor, condicionat pels models estètics de primor, s'ha de tenir en compte a l'hora de seleccionar població en risc.

Per realitzar un treball preventiu cal conèixer tots els canvis psicològics que tenen lloc en la pubertat i adolescència, i un cop processada tota aquesta informació dur a terme una intervenció psicosocial adequada, no solament en l'ambient familiar i educatiu, sinó també en els mitjans de comunicació i en la indústria dietètica i de la moda.

Prevenir a casa

La família és el lloc on es detecten els primers símptomes; és, doncs, el lloc principal on es poden detectar i prevenir aquests trastorns. Per això és molt important la qualitat de les relacions dins de la família.

Els pares no han d'oblidar que els adolescents estan en procés de construcció de la seva identitat i que no tenen encara criteris i valors propis que els permetin escapar de la pressió dels models estètics vigents.

Totes les pors típiques de l'adolescència se suavitzen si es viu en un ambient familiar positiu que proporcioni seguretat, consell i suport sense caure en la sobreprotecció.

Prevenir a l'escola 

Després de la família, l'escola és el lloc on les persones estableixen els primers codis de relacions i respostes davant de les situacions de la vida quotidiana.

L'escola suposa per al nen/adolescent una obertura a un món més ampli, i el situa davant d'un nou aprenentatge sobre si mateix/a.

Com a font de prevenció el treball a l'aula ha d'anar dirigit a ajudar els adolescents a:

  • Desenvolupar un judici més crític sobre els ideals estètics.
  • Formar els seus propis valors.
  • Valorar el seu cos i totes les possibilitats que aquest ofereix.
  • Animar en l'elecció de models positius.
  • Reconèixer les seves capacitats i limitacions.
  • Respectar les diferències.

Altres intervencions per a la prevenció

El culte a la primor està fomentat de manera oberta per tots els mitjans de comunicació.

Una normativa molt més estricta hauria de controlar, per un cantó, la publicitat enganyosa sobre productes destinats a l'alimentació i sobre les propietats de tot tipus d'articles "light"; i, per un altre, la utilització de dones joves, esveltes i boniques per a la transmissió de l'estereotip de com hauria de ser la nostra imatge corporal si volem tenir èxit, felicitat, prestigi o altres qualitats que en realitat no tenen res a veure amb el cos.

Un altre camp en què cal intervenir és la moda, les tendències de la qual han portat els fabricants de roba de vestir a treure al mercat talles com la 36, fins ara inexistent; i en algunes botigues de moda es poden trobar fins i tot talles inferiors.