Área Privada:
  •  


Prevenció de l'Anorèxia i la Bulìmia

Anorèxia 

Click para aumentar
  

És el Trastorn de la Conducta Alimentària (TCA) caracteritzat per la presència d'una pèrdua deliberada de pes.

La persona afectada d'anorèxia es nega a mantenir el seu pes corporal dins dels paràmetres considerats normals per al seu grup d'edat i estatura, perquè té una percepció completament distorsionada de la seva figura corporal

Els malalts d'anorèxia es veuen grassos malgrat que el seu pes es trobi molt per sota dels límits establerts com a saludables.

Un cop iniciada la malaltia, aquesta tendeix a perpetuar-se. Les persones amb anorèxia estan constantment fent dieta.

Per a ells la restricció en la ingesta d'aliments és un mètode emocional per sentir que controlen les seves pròpies vides; és la "solució" a tots els seus problemes.

La majoria de les persones que estan afectades d'anorèxia nerviosa es neguen a reconèixer que tenen aquesta malaltia, i la repetició d'aquest tipus de conductes va deteriorant dia a dia la seva salut física i la seva autoestima.

El dejuni autoimposat pot portar aquestes persones a un estat important de desnutrició i pot afectar el sistema endocrí, gastrointestinal, cardiovascular o ossi, entre d'altres, que pot resultar fatal en els casos més greus.