Área Privada:
  •  


Prevenció de l'Anorèxia i la Bulìmia

 L`anorèxia i la bulímia 

Click para aumentar
 

Els Trastorns del Comportament Alimentari (TCA) són alteracions psicològiques greus, la freqüència dels quals està augmentant de manera paradoxal en una societat de sobreabundància, però que a la vegada rendeix un excessiu culte al cos i imposa el fet d'estar prim com ideal d'èxit i de bellesa.

Entre els TCA destaquen l'anorèxia i la bulímia nervioses. Són una alteració del comportament caracteritzada per una por excessiva a engreixar-se, encara que el pes de les persones que els pateixen sigui normal o fins i tot estigui molt per sota del que és saludable.

Aquestes persones tenen una percepció distorsionada de la seva figura corporal, es veuen sempre grasses, converteixen el menjar en l'eix central de les seves preocupacions, i desatenen progressivament altres aspectes de les seves vides.

Els TCA tenen greus conseqüències físiques, cognitives, perceptives i emocionals.

Pel que fa a l'estat físic, la pèrdua voluntària de pes mitjançant dietes, dejuni i hàbits purgatius pot portar a un estat de desnutrició greu, i afectar seriosament múltiples sistemes de l'organisme, com l'endocrí, gastrointestinal, cardiovascular, renal o ossi.

Aquests trastorns del comportament en l'alimentació apareixen com a manifestació de l'existència d'un altre tipus de problemes d'origen psicològic, familiar i/o sociocultural.

Les persones afectades per l'anorèxia o la bulímia senten que la resolució dels seus problemes personals passa per estar primes, mantenir un pes baix i dur un control estricte dels aliments que consumeixen.