Área Privada:
  •  


Prevenció dels Riscos en la Sexualitat

Riscos en la pràctica sexual 

Click para aumentar
  

Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) són les que es propaguen generalment d'una persona a una altra durant les relacions sexuals.

Aquestes infeccions posteriorment es poden transmetre de mare a fill durant l'embaràs o el part, a través de sang i derivats (inoculacions, transfusions) i/o trasplantament de teixits.  

Hi ha més de 30 tipus de bacteris, virus i paràsits causants d'infeccions de transmissió sexual.

Aquestes infeccions poden donar lloc a malalties cròniques com la sida o l'hepatitis B, complicacions durant l'embaràs, infertilitat, càncer de coll d'úter i fins i tot la mort.

Es considera un Embaràs No Desitjat (END) aquell produït sense que un o cap dels dos membres de la parella el desitgi conscientment en el moment de l'acte sexual.

La sexualitat té importància al llarg de tota la vida, però durant l'adolescència adquireix una rellevància especial ateses les característiques biològiques, psicològiques i socials d'aquesta etapa.

Les ITS i els END constitueixen un problema greu de salut tant per les seves repercussions físiques i psicològiques com per l'augment progressiu de la seva freqüència en els països desenvolupats.

Reduir els efectes adversos del comportament sexual i millorar la qualitat de les relacions sexuals en els joves tindrà repercussions importants sobre la seva vida actual i adulta.