Área Privada:
  •  


Prevenció dels Riscos en la Sexualitat

Prevenir els trastorns de la sexualitat 

Click para aumentar
  

L'educació sexual des d'edats primerenques és un component fonamental en la prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i/o Embarassos No Desitjats (END), i en aquesta hi juguen un paper molt important la família, l'escola i la societat.

Existeixen vacunes eficaces contra algunes ITS, com la causada pel virus de l'hepatitis B i alguns tipus del Virus del Papil·loma Humà (VPH).

L'únic mètode de prevenció amb el 100% d'eficàcia, tot i que poc pràctic, és l'abstinència sexual.

En cas de mantenir relacions sexuals, l'ús apropiat i sistemàtic de preservatius és un dels mètodes més eficaços per evitar embarassos no desitjats i per protegir-se contra les infeccions de transmissió sexual, inclosa la infecció pel virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Moltes ITS no donen símptomes, en particular en les dones, cosa que en fa difícil el diagnòstic precoç; per tant, s'ha de fer exàmens ginecològics periòdics a partir del començament de les relacions sexuals.

D'altra banda, el metge o la metgessa és qui ha d'aconsellar sobre el mètode de protecció i anticoncepció més adequat a l'edat i a la situació de la persona.

Davant de qualsevol sospita d'ITS l'afectat/ada i la seva parella sexual han d'acudir ràpidament al metge o metgessa per descartar una infecció i establir el tractament adequat si fos necessari.