Área Privada:
  •  


Prevenció dels Riscos en la Sexualitat

Tractament 

Click para aumentar
  

Algunes ITS són lleus i fàcils de tractar, però d'altres són molt perilloses i poden provocar malalties greus, infertilitat o fins i tot la mort.

En general aquestes infeccions ocasionen problemes de salut més greus en les dones que en els homes, i, a més, repercuteixen sobre la salut del fetus si la dona estigués embarassada.

La majoria de les ITS són causades per virus com el de l'hepatitis B, el virus de la immunodeficiència humana (VIH) o el de l'herpes genital; o per bacteris com la sífilis, la gonorrea o la uretritis. També poden estar causades per protozous (tricomonosi), fongs (candidosi) o artròpodes (polls púbics).

Les causades per bacteris, fongs o protozous, si es diagnostiquen precoçment, tenen un tractament eficaç i no deixen seqüeles.

En l'actualitat no existeix un tractament que elimini les ITS produïdes per virus, tot i que se'n pot controlar l'evolució. És el cas de la infecció per VIH: actualment es pot controlar i evitar així l'aparició de la síndrome de la immunodeficiència adquirida (sida).

També existeix una vacuna contra el virus de l'hepatitis B i algun tipus del Virus del Papil·loma Humà (VPH), responsables del càncer de coll uterí.