Área Privada:
  •  


Pla de Risc Cardiovascular

Malalties cardiovasculars (ECV) 

Click para aumentar
  

Les Malalties Cardiovasculars (MCV, per les seves sigles) són aquelles que afecten el cor i els vasos sanguinis.

En general, estan causades per l'alteració del reg sanguini d'un teixit o òrgan, a causa de l'obstrucció o ruptura (hemorràgia) d'un vas arterial.

Entre les MCV es troben:

  • Cardiopatia isquèmica: està produïda per afectació de les artèries coronàries que irriguen el múscul cardíac. Són l'angina de pit i l'infart de miocardi.
  • Accidents cerebrovasculars (ACV, per les seves sigles): l'ictus o el vessament cerebral són produïts per alteracions dels vasos sanguinis que irriguen el cervell.
  • Arteriopaties perifèriques: afectació dels vasos sanguinis que irriguen els membres superiors i inferiors.
  • Trombosis venoses profundes i embòlies pulmonars: es produeixen per la formació de coàguls de sang (trombes) o plaques de greix a les venes de les cames, que poden obstruir la circulació sanguínia o desprendre's (èmbols) i allotjar-se en els vasos que irriguen el cor i els pulmons. 

Els atacs cardíacs i els accidents cerebrovasculars (ACV) són deguts, la majoria, a l'obstrucció de vasos sanguinis que irriguen el cor o el cervell.