Área Privada:
  •  


Pla de Risc Cardiovascular

Diagnòstic de malalties del cor 

Click para aumentar
  

El diagnòstic d'una malaltia cardiovascular (MCV) es realitza a través de la història clínica i de l'examen físic.

Les proves que confirmen el diagnòstic d'una MCV estan encaminades a avaluar el dany produït en l'òrgan afectat i l'estat dels vasos sanguinis que l'irriguen.

A continuació, comentarem les proves més habituals que s'utilitzen per confirmar el diagnòstic, valorar la gravetat de la malaltia cardíaca i planificar-ne el tractament.

  • Electrocardiograma/Ecocardiograma: són proves senzilles, no produeixen cap molèstia i no suposen cap risc per al pacient. Són útils per veure el funcionament del cor.
  • Ergometria o  prova d'esforç: aquesta prova consisteix en la realització d'exercici físic en una cinta rodant o bicicleta estàtica, i s'utilitza per valorar el pronòstic de la malaltia cardíaca i el seu tractament.
  • Holter: permet fer un registre de l'activitat del cor durant un dia complet, durant el qual el pacient ha de realitzar la seva vida habitual i anotar les alteracions que percebi.
  • Coronariografia i cateterisme cardíac: aquestes proves no estan exemptes d'un cert perill, però, sovint, són imprescindibles per realitzar un diagnòstic precís.