Área Privada:
  •  


Pla de Risc Cardiovascular

Xifres d'ECV 

Click para aumentar
  

Les malalties cardiovasculars (MCV, per les seves sigles) són la causa principal de mort en la nostra societat.

L'any 2005 les MCV van causar el 30% de totes les morts registrades al món; 7,6 milions d'aquestes morts van ser degudes a cardiopatia coronària (infart de miocardi) i 5,7 milions a accidents cerebrovasculars (ACV, per les seves sigles).

Les morts per MCV afecten tant homes com dones.

L'Organització Mundial de la Salut calcula que l'any 2015 moriran al voltant de 20 milions de persones a causa d'una MCV, sobretot per cardiopaties i ACV, i es preveu que segueixin sent la causa principal de mort.

A Espanya les MCV han estat les causants del 32% de totes les morts l'any 2007.

La cardiopatia més freqüent en el nostre país és l'infart de miocardi agut, que, a més a més, és el responsable del 61% de les morts per MCV, seguida de la malaltia cerebrovascular (ictus).