Área Privada:
  •  


Actualitat

Relacionen els protectors d’estómac amb les fractures òssies 

Els inhibidors de la bomba de protons (IBP), protectors de la mucosa de l’estómac, són principis actius com l’esomeprazole, el lansoprazole, l’omeprazole o el rabeprazole, que es fan servir molt en farmacologia. 

01/05/2012 

Segons informacions recents de l’Agència Espanyola del Medicament, diversos estudis epidemiològics indiquen la relació que hi ha entre les dosis elevades i l’ús prolongat dels IBP i l’aparició de fractures òssies. Arran de la publicació de dues metaanàlisis observacionals, les agències nacionals de medicaments de la Unió Europea (Heads of Medicines Agencies, HMA) han fet una nova revisió de la informació disponible, i hi han constatat un increment del risc en funció de la durada del tractament i l’augment de les dosis que es fan servir.

Com s’ha fet l’estudi?
Les dades que s’han analitzat corresponen a un total de 38.088 pacients d’edats entre els 35 i 101 anys, que han estat tractats d’osteoporosi amb alendronat només durant un període igual o superior a un any. La variable principal d’aquest estudi va ser la fractura de maluc, i les secundàries, les fractures de columna vertebral, avantbraç i húmer.

El paper del bifosfonat
Els IBP es fan servir molt en pacients d’edat avançada i, amb freqüència, s’administren conjuntament amb bifosfonats orals. D’acord amb els treballs, el bifosfonat prevé l’efecte advers dels IBP, però l’eficàcia es redueix si s’administra conjuntament l’alendronat i un IBP. Per a la fractura de maluc, es detecta una relació significativa entre l’administració dels IBP i la disminució de l’eficàcia del bifosfanat, en la qual també influeix l’edat del pacient i les dosis diàries dels inhibidors de la bomba de protons que s’administren. En pacients que prenien alendronat però no IBP, la reducció del risc de fractura de maluc va ser del 39% mentre que, en els que rebien ambdós fàrmacs, la reducció va ser del 19%.

Cal frenar el consum d’IBP?
És ben clar que cal disminuir el consum d’IBP perquè, tot i que són fàrmacs que es toleren bé, si es prenen d’una manera crònica o amb d’altres fàrmacs poden augmentar el risc d’interaccions o infeccions. No tots els pacients que estan en tractament farmacològic necessiten gastroprotecció amb un IBP, de manera que només els pacients que presentin factors de risc associats n’han de prendre.

Accés a les publicacions de la notícia:

Millora la teva salut i qualitat de vida amb Adeslas SegurCaixa. Apunta't als serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin.

Tornar a noticies