Área Privada:
  •  


Actualitat

Orelles sensibles als fums 

Els nens que viuen en zones amb contaminació moderada tenen més risc de tenir infeccions d’oïda que els que viuen en un entorn més net.   

21/02/2011 

Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat un equip d’investigació canadenca després de recopilar dades sobre les infeccions de l’oïda mitjana en més de 45.000 nens els dos primers anys de vida, tots habitants de British Columbia, una zona del Canadà relativament poc contaminada.

Dades que cal tenir en compte
L’estudi va valorar l’exposició de cada nen a la contaminació, i va considerar les dades estimades pels monitors oficials de qualitat de l’aire en la direcció de l’habitatge familiar. Després, es va analitzar l’exposició a la contaminació els dos mesos abans de la infecció. Durant els dos anys de l’estudi, gairebé la meitat dels nens (el 42%), va anar al metge com a mínim una vegada per una infecció de l’oïda mitjana. Els investigadors van estimar una relació entre les infeccions i l’exposició a determinades substàncies contaminants.

Òxid nítric
Els autors van dividir els nens en quatre grups segons l’exposició a l’òxid nítric, una substància contaminant que emeten els automòbils. El grup de nens més exposats a aquesta substància tenien un 10% més de risc de tenir una infecció que els que pertanyien al grup menys exposat.

Matèria particulada i fum de cremar fusta
La matèria particulada (partícules fines que emeten l’escapament dels automòbils, les centrals elèctriques i altres fonts industrials) i el fum quan es crema la fusta també van presentar una certa relació amb les infeccions de l’oïda mitjana. Els menors que van estar exposats al fum de fusta cremada tenien un 32% més de risc d’anar al metge per aquest tipus d’infeccions.

Per tenir en compte
La doctora Elaina A. MacIntyre, del Centre Alemany d’Investigació en Salut Ambiental i de la University of British Columbia, ha assenyalat que els resultats d’aquest estudi, per si mateixos, no proven que la contaminació de l’aire causi infeccions de l’oïda mitjana, ja que els autors no han tingut en compte cap altra sèrie de factors.

Descobreix com millorar el benestar del teu fill. Inscriu-te al nostre Pla de Cures del Bebè, gratis a Adeslas Prevenció.