Área Privada:
  •  


Actualitat

El 40% serà al·lèrgic el 2040 

D’acord amb les estimacions de l’Acadèmia Europea d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (EAACI, segons les sigles en anglès) les al·lèrgies augmentaran a Europa en els propers anys fins afectar gairebé la meitat de la població. 

15/04/2012 

Per evitar aquesta situació futura en la mesura que sigui possible, l’EAACI ha decidit augmentar la conscienciació sobre el problema, tot apostant per això en investigació i innovació amb l’objectiu de reduir l’impacte i millorar la qualitat de vida dels pacients. D’acord amb un informe d’aquesta institució, “el 15% de la població europea rep tractaments de llarga durada a causa d’al·lèrgies o asma, fet que converteix aquestes dues malalties en les raons més comunes per rebre fàrmacs entre el grup d’edat dels joves. L’asma i la rinitis fan perdre més de 100 milions de dies de feina i d’escola a Europa. Si no es controla d’una manera adequada, els costos creixents podrien afectar greument l’economia de la salut pública”.

Per què augmenten les al·lèrgies?
Javier Contreras, al·lergòleg de l’Hospital de La Paz de Madrid, explica: “Les malalties al·lèrgiques són el resultat d’una predisposició hereditària i l’exposició a certs productes de l’ambient anomenats al·lèrgens. També hi influeixen altres factors com el consum de tabac, l’exposició a agents infecciosos i d’altres. El 1980, el 10% de la població occidental patia al·lèrgia; actualment, la pateix el 30%. El 2012, 1 de cada 10 nens a Espanya tenia asma”. Múltiples estudis sostenen l’existència d’una relació inversa entre el nivell d’higiene i la incidència de l’al·lèrgia. No obstant això, segons l’opinió de l’expert consultat, “Probablement aquest increment en el nombre i la gravetat de les malalties al·lèrgiques tingui més a veure amb l’estil de vida occidental que en la hipòtesi de la higiene, encara que no tots estan d’acord amb els factors concrets que les determinen”.

Es pot fer alguna cosa per prevenir-ne l’augment?
La prevenció de les malalties al·lèrgiques ha estat un objectiu durant dècades per als especialistes en al·lèrgia. Com que són més freqüents en certes famílies, els esforços s’han adreçat principalment als nens que tenen antecedents familiars amb al·lèrgia.

La majoria dels ciutadans, al·lèrgics o no, desconeix les mesures que cal adoptar per evitar episodis al·lèrgics. “D’aquí la importància de desenvolupar campanyes i programes educatius, especialment adreçats als pares de nens amb risc de patir malalties al·lèrgiques. A més, cal invertir en una investigació i innovació que en redueixi l’impacte i millori la qualitat de vida d’aquests pacients”, subratlla l’al·lergòleg.

Accés a publicacions de la notícia:

Controla l'asma i els seus símptomes. Apunta't gratis al Pla Cures de l'Asma  amb Adeslas SegurCaixa.

Tornar a noticies