Área Privada:
  •  


Actualitat

Prova FeNo per a l’asma, complementària però no imprescindible 

La prova de l’òxid nítric, tècnica de diagnòstic i de monitoratge del tractament d’asma, s’utilitza principalment per confirmar l’historial del pacient, per la qual cosa no substitueix altres mètodes de seguiment.  

16/05/2011 

Tal com explica Santiago Quirce, membre de la Societat Espanyola d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SEAIC) i cap del Servei d’Al·lergologia de La Paz, “es tracta d’una prova que sempre s’ha de posar en relació amb l’historial clínic de la persona. El seguiment de la funció pulmonar de capacitat espiratòria màxima és el que més ajuda a conèixer la situació del pacient i, per tant, les dades que s’han de consultar a l’hora de donar-li un tractament adequat que li permeti controlar la malaltia i evitar exacerbacions”.

Usos més comuns
“La tècnica de FeNo es fa servir, principalment, per confirmar sospites d’asma i predir com serà la resposta del pacient als corticosteroides inhalats. De vegades, s’utilitza per saber si l’asmàtic està complint el tractament com cal”, afegeix Quirce. 

Exposició al·lergògena
La prova d’òxid nítric també es pot fer per saber el grau d’exposició al·lergògena en una persona sensibilitzada. “Una persona al·lèrgica als gats que té un gat a casa, lògicament tindrà l’òxid nítric molt elevat, en la seva exacerbació”, comenta l’expert. 

Mecànica molt simple
Per poder dur a terme aquesta prova senzilla i no invasiva, el pacient ha de fer una espiració mantinguda durant un temps mínim (6 segons) a un flux constant de 50 ml per segon. Els instruments de medició que es fan servir determinaran la quantitat d’òxid nítric que hi ha a l’aire exhalat, una dada que pot servir al metge per complementar la informació de l’historial clínic.

Controla l'asma i els seus símptomes. Inscriu-te al nostre Pla de Cures de l'Asma, gratis a Adeslas Prevenció.