Área Privada:
  •  


Actualitat

El Facebook augmenta el risc d’anorèxia 

Alguns estudiosos de la Universitat d’Haifa, a Israel, assenyalen que les adolescents que passen molt de temps a Internet tenen més possibilitats de desenvolupar una imatge negativa del seu físic. 

01/03/2011 

La investigació, dirigida per Yael Latzer, Ruth Katz i Zohar Spivak, professors de la Facultat de Benestar Social i Ciències de la Salut de la Universitat d’Haifa, tenia com a objectiu examinar els efectes de l’exposició als mitjans de comunicació i l’autoafirmació en el desenvolupament dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) en adolescents. Els resultats van revelar que els usuaris del Facebook són més propensos a patir trastorns alimentaris, com ara l’anorèxia, la bulímia o les dietes exagerades.

Recopilació de dades
Els investigadors van interrogar 248 noies, d’edats compreses entre els 12 i els 19 anys (una mitjana d’edat de 14,8 anys), sobre els hàbits a l’hora de fer servir internet i mirar la televisió i espectacles relacionats amb els estàndards extrems de la imatge física. Les adolescents, a més, van emplenar un qüestionari sobre la relació que tenen amb el fet d’aprimar-se, els TCA, el nivell de satisfacció amb el físic, la seva visió sobre el menjar i el grau d’autoafirmació.

Males influències
Les noies que passaven més estona al Facebook tenien més tendència a patir trastorns com la bulímia o l’anorèxia. També manifestaven una insatisfacció amb el físic, tenien una autoimatge negativa i una aproximació errònia al menjar. Les que miraven molts programes musicals i de moda van mostrar uns efectes similars, encara que tenien menys TCA. Tanmateix, si miraven molts continguts sobre moda, les possibilitats de desenvolupar anorèxia augmentaven. Les adolescents que miraven programes de televisió de xafarderies i luxe també tenien més probabilitats de patir un TCA.

Control parental: clau
Les noies que tenien controlat l’ús d’internet pels pares van mostrar més capacitat d’autoafirmació, i per tant estan més protegides davant dels trastorns d’alimentació.

Actua a temps amb els trastorns de la conducta alimentària. Inscriu-te al nostre Pla de Prevenció de l'Anorèxia i la Bulímia, gratis a Adeslas Prevenció.