Área Privada:
  •  


Actualitat

La colonoscòpia confirma l’eficàcia 

Un estudi fet a Alemanya sosté que els qui han tingut resultats negatius en una colonoscòpia redueixen, en gran mesura, el risc de patir la malaltia en els 20 anys següents. 

03/11/2011 

El treball, que ha dirigit Hermann Brenner, del Centre d’Investigació Oncològic alemany, ha comptat amb 3.600 participants dividits en “pacients cas” (majors de 30 anys ja diagnosticats de càncer colorectal d’acord amb símptomes o altres procediments diferents de la colonoscòpia) i un grup de control seleccionat dels registres poblacionals. Els participants es van inscriure entre el 2003 i el 2007. La informació d’endoscòpies colorectals prèvies es va obtenir a partir d’entrevistes i anàlisis d’expedients mèdics.

Un 80% menys de risc
D’acord amb les dades, els que van presentar un resultat negatiu en la colonoscòpia tenien una probabilitat gairebé un 80% menor de patir la malaltia que aquells que mai s’havien fet aquesta prova de detecció. Els pacients del grup de control van tenir a l’entorn de quatre vegades més probabilitats de presentar resultats negatius en una colonoscòpia prèvia que els pacients cas. Segons les dades generals, la colonoscòpia negativa prèvia s’associava a una reducció del risc de càncer colorectal del 79%. Els que es van fer només una colonoscòpia amb resultats negatius tenien un risc un 72% menor de patir càncer colorectal durant els següents 10 a 19 anys, i un risc un 60% menor durant les dues dècades següents.

Resultats similars
D’acord amb les dades recopilades, el menor risc era semblant per a homes i dones, exfumadors i persones que mai van ser fumadors, participants amb parents de primer grau a qui se’ls havia diagnosticat càncer colorectal i participants que s’havien fet només una colonoscòpia prèvia.

Situació a Alemanya
Fins als últims mesos del 2002, a Alemanya no s’oferia la colonoscòpia com a prova primària per detectar la malaltia. Això vol dir que molts dels participants en l’estudi se la van fer després d’haver tingut resultats positius en altres proves (com el test de sang en excrements), fetes a partir d’una simptomatologia prèvia. D’aquesta manera, el risc de patir càncer en un grup de població no seleccionada després d’una colonoscòpia negativa, podria ser encara menor. Els autors del treball afirmen que cal continuar investigant en aquesta línia i que, si es confirma l’estudi, les colonoscòpies es podrien fer cada 20 anys després de l’obtenció de resultats negatius.

Per evitar l'aparició d'un càncer de còlon inscriu-te al nostre Pla de Prevenció del Càncer Colorectal, gratis a Adeslas Prevenció.

Tornar a Notícies