Área Privada:
  •  


Actualitat

Beure alcohol durant la gestació: un risc que se subestima 

A Espanya, el 25% de les embarassades consumeix alcohol. A Holanda, Regne Unit i Irlanda, el percentatge passa del 35 al 50%. 

18/10/2011 

Segons dades de Socidrogalcohol, fetes públiques la vigília del Dia Mundial de la Síndrome Alcohòlica Fetal, tot i les greus conseqüències que pot causar al bebè, la quarta part de les futures mares espanyoles consumeix alcohol durant la gestació. Aquesta Societat Científica va destacar, així mateix, que un 90% dels nens que neixen amb el síndrome alcohòlic fetal pateixen retard mental. D’aquests, un 60% pateix fracàs escolar i alteracions de conducta.

Dany a les neurotrofines
L’exposició a l’alcohol durant la formació fetal pot ser especialment destructiva per a les neurotrofines, pèptids essencials per als processos d’aprenentatge i la memòria. Els efectes neurològics que produeix l’alcohol al cervell del bebè poden perdurar fins a l’edat adulta. Els últims estudis posen de manifest que, tot i els avançaments que han fet els investigadors en millorar aquestes alteracions, la gravetat dels símptomes de l’alcoholisme fetal encara no es pot mantenir sota control. Així, encara que l’estimulació precoç és beneficiosa, no pot contrarestar el mal que produeix l’alcohol.

S’insisteix més en el tabac que en l’alcohol
Tots els estudis que s’han fet sobre el tema insisteixen en la importància d’abstenir-se absolutament de l’alcohol durant la gestació. No obstant això, moltes dones afirmen que els metges estan més preocupats per si l’embarassada fuma que per si beu alcohol i que gairebé mai no expliquen el mal que aquesta substància pot fer al fetus.

Durant la gestació, consum zero
No s’especifica la quantitat d’alcohol que ha d’ingerir la mare perquè arribi a ser lesiu per al fetus i perquè aparegui la síndrome alcohòlica fetal. Per aquesta raó i per prevenir problemes, tots els experts recomanen no consumir gens d’alcohol durant l’embaràs.

Assegura la teva salut i la del teu nadó. Inscriu-te al nostre Pla de Cures de l'Embaràs i el Puerperi, gratis a Adeslas Prevenció.