Área Privada:
  •  


Actualitat

El perill d’abusar dels antioxidants 

Un treball recent conclou que el fet d’abusar d’aquestes substàncies, conegudes perquè protegeixen l’organisme dels radicals lliures causants de l’envelliment i d’algunes malalties, podria augmentar el risc de mortalitat. 

14/05/2012 

La comunitat científica no es posa d’acord en si els antioxidants són beneficiosos, nocius o inofensius per a l’organisme. Amb la finalitat d’obtenir resultats concloents, un grup d’investigadors danesos ha fet una àmplia metaanàlisi a partir de les dades recopilades per l’Institut Cochrane des del 2008. El treball conclou que les persones que consumeixen suplements antioxidants augmenten el risc de mortalitat en un 1,5%.

Àmplia metaanàlisi
L’estudi va incloure 78 assajos clínics aleatoris i un total de 296.707 participants triats a l’atzar. A una part d’aquest total, se li va assignar suplements antioxidants (betacarotè, vitamina A, vitamina C, vitamina E i seleni) i, a l’altra, placebo o cap intervenció. 26 assajos van incloure 215.900 participants sans. 52 assajos, 80.807 participants amb diverses malalties en una fase estable (incloses les malalties gastrointestinals, cardiovasculars, neurològiques, oculars, dermatològiques, reumatoides, renals, endocrines o no especificades). Un 11,7% dels participants, al qual se li va assignar a l’atzar suplements d’antioxidants, va morir. El percentatge de mort en els participants que havien consumit placebo o als quals no se’ls va fer cap intervenció, és d’un 10,2%.

Conclusions de l’estudi
Segons sostenen els autors, no hi ha evidències que donin suport a l’eficàcia dels suplements antioxidants per a la prevenció primària o secundària. El betacarotè i la vitamina E sembla que augmenten la mortalitat, com també les dosis altes de vitamina A. Segons declaren a l’informe, “Els suplements antioxidants s’han de considerar com a medicaments i ser prou avaluats abans de comercialitzar-se”. En aquesta mateixa línia,
Ignacio Secades Ariz, endocrí d’Adeslas SegurCaixa de la Clínica Nuestra Señora de América, de Madrid, explica: “S’ha de revisar l’ús sistemàtic de complements vitamínics i minerals, com també les indicacions i dosis adequades, que sovint són poc apropiades en suplements d’aliments preparats”.

L’opinió de l’expert
“L’avaluació del nivell d’estrès oxidatiu (vitamines, antioxidants, minerals, fitoquímics i compostos i enzims antioxidants endògens és tècnicament difícil). No obstant això, hi ha múltiples treballs ben documentats sobre la utilitat dels antioxidants en múltiples patologies, com l’artritis reumatoide, trastorns psiquiàtrics, inhibició de carcinogènesis, malalties cardiovasculars..., com també en la preparació en l’atletisme”, afirma Secades.

Millora la teva salut i qualitat de vida amb Adeslas SegurCaixa. Apunta't als serveis de prevenció y plans de cures  serveis de prevenció i plans de cures que t'interessin. .

Tornar a noticies