Área Privada:
 •  


Pla de cures de la Malaltia Cardiovascular

Impacte 

Click para aumentar
  

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les malalties cardiovasculars (MCV) com les malalties del cor i dels vasos sanguinis. La seva incidència està augmentant als països occidentals a causa de l'envelliment de la població, l'alimentació inadequada, el sedentarisme, l'obesitat i el consum de tabac.

 • L'any 2012 les MCV van causar el 31% de totes les morts registrades al món; 7,4 milions d'aquelles morts van ser degudes a infart de miocardi agut (IMA) i 6,7 milions a accidents cerebrovasculars (ACV o ictus).
 • L'OMS calcula que l'any 2030 moriran prop de 23,3 milions de persones per alguna d'aquestes malalties.
 • Les MCV són la causa principal de mort prematura a Europa. A més, són una causa important d'invalidesa i contribueixen significativament a l'augment del cost sanitari (suposen el 15% dels costos sanitaris totals).
 • A Espanya les MCV han estat les causants del 29,6% de totes les morts l'any 2014, sobretot per IMA i ictus. Els homes tenen més IMA i les dones més ACV.
 • Els ictus afecten 17 milions de persones al món cada any; un terç moren i un altre terç queden amb alguna discapacitat.

L'impacte de les MCV en les persones que les tenen és important:

 • Gairebé la meitat de les persones que tenen un infart moren abans d'arribar a l'hospital.
 • Les persones que han tingut un IMA o un ACV tenen un 20% de probabilitats de tenir un altre episodi els propers 10 anys.  
 • L'ACV o ictus és la primera causa d'incapacitat neurològica.
 • Fins a un 15% dels ictus es presenten en persones de menys de 45 anys, tot i que la majoria es produeixen en majors de 65 anys.
 • 1 de cada 3 persones que han tingut un ictus queda amb algun grau de discapacitat permanent.  


Les modificacions dels factors de risc s'han mostrat capaces de reduir la mortalitat i la morbiditat per MCV, sobretot en persones amb un risc alt.