Área Privada:
  •  


Pla de cures del Càncer

Tractament 

Click para aumentar
  

Actualment hi ha diferents tractaments per al càncer. L'elecció d'un o altre depèn de diversos factors: on estigui localitzat, l'etapa en què es trobi i l'estat físic del pacient. Els diferents tractament s'utilitzen moltes vegades en combinació, alhora o un a continuació d'un altre: 

  • Cirurgia
  • Quimioteràpia
  • Radioteràpia
  • Hormonoteràpia o teràpia endocrina: s'utilitzen hormones per tractar alguns tumors de mama i de pròstata hormonodependents.
  • Teràpia biològica, també anomenada immunoteràpia o teràpia modificadora de la resposta biològica. Estimula la capacitat del sistema immunitari per lluitar contra el càncer. També s'utilitza per disminuir alguns efectes secundaris del tractament del càncer. Són teràpia biològica els anticossos monoclonals, els factors de creixement i les vacunes.
  • Cirurgia amb làser: consisteix en l'emissió d'un raig de llum molt potent i focalitzat, que permet la destrucció del tumor. S'usa en el tractament de lesions premalignes o com a tractament pal·liatiu en alguns tumors. 
  • Crioteràpia: consisteix en la destrucció del tumor per fred, emprant nitrogen líquid. Generalment s'usa en el tractament de lesions premalignes o en el tractament d'alguns tumors en fases molt localitzades. 

Aquests tractaments estan comprovats científicament, mentre que l'efectivitat de la teràpia alternativa no ho està.