Área Privada:
  •  


Prevenció del Càncer de Mama

La mamografia preventiva 

Click para aumentar
  

La mamografia és la prova d'elecció en tots els programes de detecció precoç. És una prova d'alta sensibilitat i especificitat, amb la qual cosa s'aconsegueixen uns elevats índexs de resultat diagnòstic.

La incidència del càncer de mama està augmentant. Tanmateix, la introducció de la mamografia com a prova de diagnòstic en programes de detecció precoç està donant lloc a una reducció de la mortalitat per aquesta malaltia.

Beneficis i limitacions de la mamografia:

  • La mamografia millora la capacitat del metge de detectar els tumors més petits. 
  • La mamografia és capaç de detectar els petits creixements denominats carcinomes in situ.  
  • La mamografia també detecta la resta de tipus de càncer de mama.
  • La dosi de radiació és mínima i en general no té efectes secundaris.
  • A vegades, es poden donar casos de falsos positius; en aquestes ocasions, el metge sol·licita altres proves confirmatòries, com noves projeccions, ecografia o biòpsia; el resultat confirmarà la no-existència de tumor.
  • En alguns casos, pocs, es poden donar falsos negatius; això pot ser degut a la configuració de la mama de la pacient i a artefactes en les imatges radiològiques. Per tractar de minimitzar aquest tipus de situacions el dia de la prova, la mama ha d'estar lliure de cremes o altres productes, i s'hi ha d'anar amb les mamografies prèvies, per tal que el radiòleg pugui detectar els canvis o anomalies.

Convé assenyalar que:      La detecció precoç salva vides!