Área Privada:
  •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Riscos per edat 

Click para aumentar
  

Els riscos varien segons l'edat dels nens:

DE 0 A 4 ANYS: els nens són essencialment exploradors.

Els accidents s'esdevenen fonamentalment a la llar, a la cuina i al bany en més de la meitat dels casos. La lesió més freqüent és la caiguda, i la part més afectada és el cap.

En aquest grup d'edat els casos greus i mortals es produeixen per cremades i ofegaments.

El 90% dels accidents no van deixar cap seqüela, i només un 5% van produir incapacitat funcional o cicatrius. En més del 40% dels casos, la companyia predominant en el moment de l'accident eren els seus pares. Només en el 6,5% el nen o la nena estaven sols.

DE 5 A 9 ANYS:

A aquesta edat són molt atrevits i amb habilitats i informació escasses sobre els riscos a què estan exposats.

A aquesta edat s'han d'establir normes de convivència i disciplina, a més de transmetre'ls coneixements sobre educació viària, i sobre la pràctica correcta d'activitats d'oci i esports.

Els accidents es produeixen fonamentalment durant el joc en els espais d'oci, zones de joc i el pati en l'àmbit escolar, el parc o el carrer. Igual que l'anterior etapa les lesions més freqüents són els traumatismes i les ferides.

La companyia més habitual sol ser la del grup d'iguals.

DE 10 A 14 ANYS:

En aquesta fase creuen que ho saben tot i no tenen por de res; en aquest moment és molt important el paper dels educadors en la prevenció del desenvolupament de futures conductes de risc i comportaments perillosos.

A més de les mesures de seguretat aconsellades per a etapes anteriors, s'ha d'incidir sobre tres grups de comportaments potencialment perillosos:

    • Consum d'alcohol, tabac i drogues.
    • Ús de vehicles de motor.
    • Activitat sexual.

S'accidenten més al carrer, a l'escola o fent esport, i són de nou els traumatismes i les ferides les lesions més freqüents, i els amics els acompanyants més habituals.