Área Privada:
  •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Prevenció d`accidents infantils 

Click para aumentar
  

Els nens, a mesura que creixin i es vagin desenvolupant, s'aniran enfrontant amb diferents situacions de risc.

A causa de la seva curiositat natural, el seu afany d'experimentació, la seva  falta de noció del perill, i de la seva tendència natural d'imitació dels grans, estan més exposats a tenir accidents que la resta de la població.

Els accidents infantils constitueixen la causa principal de mort entre 1 any i 14 anys en països desenvolupats.

A més, són la causa més freqüent de consulta en els serveis d'urgències. La major part dels accidents produeixen lesions lleus, però un percentatge important poden produir lesions greus que, de manera transitòria o permanent, repercuteixen en la salut, benestar i qualitat de vida tant del nen o la nena com de la seva família.
 
Els motius i els tipus d'accidents varien en funció de l'edat i de l'entorn en què es mouen i desenvolupen els nens.

Els accidents que més ingressos ocasionen en termes absoluts són els traumatismes i les cremades.

La majoria serien evitables si els adults fóssim capaços de mirar el món que ens envolta des de l'òptica o perspectiva dels nens.
 
El paper que duen a terme els pares, cuidadors i educadors en la vigilància dels nens, l'adopció de les mesures oportunes per a la seva seguretat tant a casa com en els espais d'oci i durant els desplaçaments, és primordial.

Els primers anys de vida la majoria d'accidents es produeixen a casa. Posteriorment, aquests seran més freqüents fora de casa: al carrer, a l'escola o al camp d'esports.

No s'ha d'oblidar que en aquest àmbit la prevenció és segura i eficaç.

Conservar i fomentar la salut dels vostres fills és l'objectiu primordial d'aquest pla.