Área Privada:
 •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Joguines i risc d`accident  

Click para aumentar
  

El joc és una activitat fonamental durant tota la vida, i especialment en la infància, ja que contribueix en gran mesura al desenvolupament dels nens tant a nivell psicomotor com mental i social.

Per tant, s'ha d'estimular el joc en els nens, adequar-los l'espai per fer-ho i proporcionar-los joguines segures i adaptades al seu nivell de desenvolupament.  

És molt important que les joguines siguin adequades a l'edat i al nivell de desenvolupament del nen o la nena; en gaudirà més i estarà més segur/a.

En el moment de la compra de joguines s'ha de comprovar que en l'embolcall o en la capsa hi ha la informació que tots els fabricants estan obligats a incloure: 

  • Nom del fabricant
  • Marca comercial
  • Marca CE
  • Característiques tècniques i funcionals i indicadors de seguretat; aquesta informació pot aparèixer en forma de text, dibuixos o símbols.

Les joguines proveïdes de la marca CE mostren el compliment de les normes nacionals d'exigències de seguretat previstes en la legislació vigent.

Penseu-vos-ho bé a l'hora de triar una joguina per al vostre fill o filla; heu de tenir present l'edat dels nens o adolescents, els seus interessos i les seves habilitats.

Habitualment es recomana l'edat mínima de l'usuari en cada joguina, però és orientativa, no obligatòria. En alguns casos i per a determinades joguines és obligatori indicar-ho, com passa en aquells que no són convenients per a menors de 36 mesos o únicament per a nens grans d'una determinada edat, que ha de ser fixada pel fabricant.

S'ha de ser especialment prudent en la compra de joguines per a menors de tres anys, ja que han de complir unes característiques:

  • Han de ser resistents.
  • Estar compostes per productes NO nocius, per evitar intoxicacions.
  • No contenir peces petites (ulls, botons, etc.) per evitar ofegaments per ingestió.
  • No tenir arestes per evitar lesions; i estan contraindicats els materials excessivament durs.
  • Fàcils de netejar.