Área Privada:
  •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Xifres d`accidents infantils 

Click para aumentar
  

Els accidents infantils que més ingressos ocasionen són els traumatismes i les cremades.

Els traumatismes produeixen el 90% de les lesions per accident, les intoxicacions entre el 2-4% i les cremades el 2%.

L'edat més freqüent de consulta hospitalària per accident és de 2 a 3 anys, i hi ha dos pics de freqüència importants entre 1 i 3 anys i entre 11 i 14 anys.

Hi ha grans variacions segons l'edat, el sexe i el nivell socioeconòmic.

Les causes principals de morts infantils a Espanya són les mateixes que a la resta de la Unió Europea: accidents de trànsit, ofegaments, caigudes, cremades i suïcidis.

El nostre país ocupa el 8è lloc del món amb menor mortalitat per accidents en la infància, taxa de 8,1 per 100.000 habitants.

La mortalitat per accidents infantils ha disminuït d'una manera notable els últims anys, encara que hi ha grans diferències entre comunitats autònomes.

Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), a Espanya, les causes principals de mortalitat infantil per lesions (en la franja de 0 a 14 anys) estan relacionades amb:

  • Accidents de trànsit (48%). La taxa de mortalitat infantil per aquesta causa és de 3,23 per 100.000 habitants.
  • Lesions no intencionades (21%). Ennuegament, asfíxia i escanyament, que, tot i que són menys freqüents, solen tenir més gravetat.
  • Ofegaments (13%). Els nens d'1 a 4 anys són la població més vulnerable. Entre els nens que tenen accidents per immersió la taxa de mortalitat pot arribar al 50%.
  • Caigudes (6%). Malgrat que són el motiu principal de consulta en els serveis d'urgències.
  • Foc (3%). Fonamentalment per incendis a la llar. Tot i això, són molt freqüents els escaldaments i les cremades per contacte produïdes pel vessament de líquids calents o amb l'aigua de l'aixeta, pel fet de tocar objectes calents (planxes o radiadors) o pel fet de manipular llumins o encenedors abandonats pels adults.
  • Enverinament o intoxicacions (2%). S'ha de tenir en compte que molts dels productes de neteja, així com alcohol, pesticides, medecines i cosmètics, que habitualment s'utilitzen a la llar, poden intoxicar els nens. Els nens de menys de 5 anys són el grup més exposat a l'enverinament (ingestió involuntària de productes tòxics); entre 9 i 24 mesos són especialment vulnerables.

          Més del 90% de les intoxicacions succeeixen a la llar.

  • Suïcidi (2%). L'intent de suïcidi en un nen o un adolescent sol estar relacionat amb conflictes familiars, escolars o amb les seves relacions personals, amb l'abús sexual o emocional i amb l'estrès.