Área Privada:
  •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Dades d`accidents infantils 

Click para aumentar
  

Els accidents infantils que més ingressos ocasionen són els traumatismes i les cremades.

Hi ha grans variacions segons l’edat, sexe i el nivell socioeconòmic.
L’edat més freqüent de consulta hospitalària per accident és de 2 a 3 anys, i hi ha dues pujades de freqüència importants entre l’1 i els 3 anys i entre 11 i 14 anys.

Les principals causes de morts infantils a Espanya són les mateixes que a la resta de la Unió Europea: accidents de trànsit, ofegaments, homicidis, caigudes, cremades i suïcidis.

La mortalitat per accidents infantils ha baixat d’una manera notable en els últims anys, tot i que hi ha grans diferències entre comunitats autònomes.

Segons les dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), a Espanya, les principals causes de mortalitat infantil per lesions (a la franja de 0 a 14 anys) estan relacionades amb:

  • Accidents de trànsit
  • Ennuegament, asfíxia i estrangulament
  • Ofegaments
  • Caigudes
  • Foc, enverinaments o intoxicacions
  • Suïcidi
  •