Área Privada:
  •  


Prevenció d'Accidents Infantils

Accidents al parc 

Click para aumentar
  

En les àrees d'esbarjo també s'ha d'exigir seguretat, tant en els aparells de joc com en la zona d'instal·lació. Perquè un parc infantil sigui segur, hem de vigilar els punts següents:

  • Situació: ha d'estar a més de 30 metres del trànsit rodat, i el seu perímetre ha d'estar tancat amb mitjans naturals (bardisses, arbustos) o artificials (murs, tanques) perquè els nens no puguin accedir a la calçada amb facilitat.
  • Ni els gronxadors ni les altres estructures per al joc no han d'estar fabricades amb materials tòxics ni conductors d'electricitat; no han de tenir estelles ni restes que puguin causar danys. Han de ser segurs i resistents, amb subjeccions fermes i estables.
  • Superfície: es recomanen paviments que esmorteeixin cops i caigudes (cautxú i materials sintètics). Si són de sorra requereixen un reemplenament, manteniment i renovació constants.
  • Conservació i neteja: els parcs infantils han de mantenir-se en les millors condicions d'ús i higièniques possibles. S'ha d'impedir l'entrada d'animals.
  • Manteniment: s'han de realitzar inspeccions periòdiques per garantir un manteniment correcte dels jocs. És necessària la reparació o retirada immediates d'equips deteriorats.
  • Senyalització: s'ha d'indicar clarament l'edat dels nens que poden utilitzar els jocs. En cas de detectar-se desperfectes en la zona o situacions de perill, s'ha d'indicar on s'ha d'acudir o a quin número s'ha de trucar.
  • Els parcs no han d'oblidar els adults que cuiden els nens; per tant, caldrà incloure-hi bancs per seure, fonts, papereres.