Área Privada:
  •  


Portal de Prevención

Avís legal 

Utilització de dades de caràcter personal per a l'accés a l'àrea d'assegurats del Portal de Prevenció

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SegurCaixa Adeslas s'obliga a conservar de manera confidencial les dades facilitades per l'usuari del Portal de Prevenció.

Aquestes dades són necessàries per a la seva identificació com a assegurat d'SegurCaixa Adeslas, registre i accés als continguts privats del Portal de Prevenció, és a dir, a la Guia de Prevenció, les preguntes freqüents, l'Enciclopèdia de Salut, els enllaços i notícies d'interès, autoqüestionaris de salut, enquestes de satisfacció i altres continguts o serveis relacionats amb la prevenció i l'educació en salut.

SegurCaixa Adeslas informa que, si ens proporcioneu les vostres dades personals, tindreu la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i mitjans establerts per la legislació vigent. Per exercitar aquests drets podreu realitzar-ho adreçant-vos a SegurCaixa Adeslas mitjançant la remissió d'una carta certificada, aportant fotocòpia del DNI al domicili social de l'empresa.

Propietat de la pàgina.

La propietària de les pàgines del Portal de Prevenció és SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros. 

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que l'entitat prestadora de serveis a través de l'adreça d'Internet "http://www.prevencion.adeslas.es” és la mercantil SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, amb domicili social al Paseo de la Castellana, 259C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, amb NIF A28011864, i inscrita en RM de Madrid, tom 36733, foli 213, full M-658265.

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros figura inscrita en el registre administratiu d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, previst en l'article 74 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, amb la clau C-0124, i està autoritzada per operar, de conformitat amb l'Ordre ministerial de 22 de Novembre de 2010, en els ram de malaltia (inclosa l'assistència sanitària),.

Dades de contacte: correu electrònic: adeslas@adeslas.es, telèfon: 902 200 200, telefax: 902 205 205.

El nom SegurCaixa Adeslas, les seves marques o signes d'identitat corporativa de qualsevol classe que apareixen en aquest portal són propietat de SegurCaixa Adeslas o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al portal i/o als serveis que en aquest es faciliten atribueixi a l'usuari cap dret sobre les marques citades, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts als quals s'accedeix a través d'aquest portal són propietat intel·lectual de SegurCaixa Adeslas o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquest avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o poden existir sobre aquests continguts més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del portal i dels seus serveis.

© SegurCaixa Adeslas 2011

Responsabilitat sobre continguts, enllaços i notícies

La informació continguda en aquest portal ha estat seleccionada acuradament i se sustenta en l'evidència científica actual.


Aquesta informació no pretén en cap moment substituir la tasca del vostre metge, ni constituir una segona opinió mèdica. SegurCaixa Adeslas no pot en cap moment responsabilitzar-se de l'ús dels continguts d'aquesta pàgina, ja que la medicina és una ciència que ha de ser personalitzada. Per això, davant de qualsevol tema relacionat amb la vostra salut o la del vostre fill consulteu amb el vostre metge.


Aquest portal inclou enllaços a altres pàgines que podrien resultar d'interès als usuaris d'aquestes. Això no suposa cap propietat ni responsabilitat per part de SegurCaixa Adeslas sobre els continguts d'aquests enllaços, la seva actualització o condicions d'accés; no obstant això, aquests fets són comprovats periòdicament per l'equip de la web.


A vegades, els enllaços porten els usuaris a les pàgines d'organitzacions o institucions que ofereixen algun tipus de programari gratuït. El visitant que accedeixi a aquests enllaços haurà de seguir les indicacions que cada institució li faci per accedir a aquest programari i SegurCaixa Adeslas queda al marge de les relacions posteriors que es generin entre els usuaris i aquestes entitats.


El portal disposa d'un apartat de notícies d'actualitat que han estat prèviament seleccionades a partir de revistes i publicacions científiques i mitjans de comunicació general. Tot i que SegurCaixa Adeslas fa una selecció prèvia d'aquestes notícies d'acord amb l'interès i la qualitat de la font d'informació, no pot responsabilitzar-se de la veracitat completa dels seus continguts i tampoc de l'ús que d'aquesta informació es faci a posteriori.