Área Privada:
  •  


Pla de cures de l'Asma infantil

Diagnòstic de l´asma infantil 

Click para aumentar
  

Per establir adequadament un diagnòstic d’asma infantil cal dur a terme una sèrie de proves en funció de l’edat de l’infant:

  • Història clínica exhaustiva que inclogui antecedents familiars i personals de problemes al·lèrgics o asma
  • Exploració física completa
  • Proves de funció pulmonar (espirometria forçada, etc.)
  • Valoració al·lergològica (proves d’al·lèrgia)
  • Valoració de la inflamació de les vies respiratòries

Posteriorment caldrà descartar que els símptomes que té l’infant no estiguin produïts per altres afeccions: bronquiolitis vírica, fibrosi quística, reflux gastroesofàgic, rinitis o anomalies en l’estructura de les vies respiratòries superiors o inferiors.

En la valoració de la malaltia asmàtica és fonamental l’estudi de l’al·lèrgia, tant per poder identificar factors que poden desencadenar-la i les possibles opcions de tractament com per estimar l’evolució (pronòstic) de l’infant amb asma.