Área Privada:
  •  


Pla de cures de l'Asma infantil

Diagnòstic de l´asma infantil 

Click para aumentar
  

Per establir adequadament un diagnòstic d'asma infantil, en primer lloc, cal realitzar: 

  • Història clínica exhaustiva que inclogui antecedents familiars i personals de problemes al·lèrgics o asma. 
  • Exploració física completa.
  • Proves de funció pulmonar (espirometria forçada, etc.).
  • Valoració al·lergològica (proves d'al·lèrgia).
  • Valoració de la inflamació de les vies respiratòries.

Posteriorment, s'ha de descartar que els símptomes que té el nen/a no estiguin produïts per altres afeccions: bronquiolitis viral, fibrosi quística, reflux gastroesofàgic, rinitis o anomalies en l'estructura de les vies respiratòries superiors o inferiors.

En la valoració de la malaltia asmàtica és fonamental l'estudi de l'al·lèrgia, tant per poder identificar factors que puguin desencadenar-la i les possibles opcions de tractament, com per estimar l'evolució (pronòstic) del nen amb asma.