Área Privada:
  •  


Pla de cures de l'asma i l'MPOC

Prevenir l`asma 

Click para aumentar
  

Prevenir és evitar l'aparició d'una malaltia i, si ja ha aparegut, reduir-ne l'impacte sobre la salut.


No hi ha cap prova que detecti a priori si una persona tindrà asma, ni tampoc al·lèrgia. Tampoc hi ha res per evitar que l'asma es presenti per primera vegada. Tanmateix, les prevencions secundària i terciària són possibles i permeten:  

  • Diagnosticar precoçment la malaltia.
  • Prevenir els símptomes evitant el contacte amb els factors que desencadenen les crisis. 
  • Complir el tractament mèdic.
  • Controlar la malaltia.