Área Privada:
  •  


Pla de cures de l'asma i l'MPOC

 L´MPOC 

Click para aumentar
  

La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) engloba un grup de malalties que es caracteritzen per obstruir el pas de l'aire cap als pulmons, cosa que provoca tos i dificultat per respirar. Aquestes malalties són la bronquitis crònica i l'emfisema pulmonar.

L'MPOC és una malaltia crònica, és a dir, no té cura. A més, és una malaltia progressiva: empitjora lentament amb el pas del temps, de manera que els símptomes i la qualitat de vida de l'afectat empitjoren a mesura que progressa la malaltia.

La causa principal de l'MPOC és l'hàbit de fumar. La majoria de persones que la tenen són fumadors o exfumadors. L'exposició a altres factors irritants per als pulmons (contaminació, vapors químics o pols) i un factor genètic poc freqüent també augmenten el risc de desenvolupar la malaltia.

Impacte de l'MPOC 

L'MPOC es pot prevenir. La millor manera de fer-ho és no començar a fumar; si es fuma, deixar de fumar abans que aparegui la malaltia. A més, evitar altres factors irritants per als pulmons (tabaquisme passiu, contaminació, etc.) disminueix les probabilitats de tenir-la.

Si, tot i prendre mesures preventives, apareix la malaltia, se'n pot frenar la progressió si es diagnostica i tracta precoçment. Tanmateix, en la pràctica això no s'està aconseguint: s'estima que més de el 80% de les persones amb MPOC no estan diagnosticades.

Coneix més coses sobre l'MPOC a Enciclopedia ADAM de Salud